Spelen met brein­brekers

Fascinerende breinbrekers uit de hele wereld

Disclaimer

Met deze website willen we mensen laten kennismaken met de fascinerende wereld van de breinbrekers. Er zijn weinig Nederlandstalige sites over dit onderwerp en op een speelse manier door puzzelland heen klikken is er niet bij. Wij vinden dat jammer en willen graag deze verborgen wereld op een toegankelijke manier ontsluiten. Hiervoor maken we gebruik van de enorme hoeveelheid puzzels die reeds op internet staan, die we via onze website op een speelse manier ontsluiten.

We stellen de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Hoewel we daarbij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de op of via deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Het opnemen van een puzzel of een link betekent niet dat wij de puzzel of de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Opgenomen links naar websites van derden worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke links of aangeboden producten is volledig voor risico van de gebruiker. Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@spelenmetbreinbrekers.nl. Wij zullen de content dan direct verwijderen, aanpassen of bronvermelding opnemen. Tips, opmerkingen en overige informatie zijn eveens van harte welkom en kunt u mailen naar info@spelenmetbreinbrekers.nl.English version

On this website we want to share the fascinating world of brainteasers to the public in an accessible and inspiring way. In order to do this, we mostly use photos and information that are already on the internet.

We put together the information with the greatest possible care and include sources if possible. Although we do everything we can to use reliable sources and provide you with correct and complete information, we cannot guarantee the accuracy and correctness of the information provided on or via this website. No rights can be derived from the content of the website. Through this website you are able to link to other websites. We do not control the nature, content and availability of those sites. The inclusion of a puzzle or link does not mean we recommend a product or service offered on those websites. Use of links or products is entirely at the user's risk. Dutch law applies to this website and this Disclaimer. All disputes on account of or concerning this Disclaimer will be presented to the competent court in the Netherlands. If foreign language versions of this Disclaimer exhibit discrepancies from the version in the Dutch language or lead to different interpretations, the version in the Dutch language shall prevail.

If you have any complaints about use of content, please send an email to info@spelenmetbreinbrekers.nl. We will correct of remove the content immediately. Also tips, comments, and other information are welcome. Please mail them to info@spelenmetbreinbrekers.nl. Thanks in advance.